Kundeservice/Processer

Få taget temperaturen på jeres kundeservice - det får I: 


 - gennemgang af processerne

 - vurdering af kompetenceniveauet hos medarbejderne

 - floorwalking

 - gennemgang af nogle af jeres kundetilbagemeldinger og/eller samtaler med nogle af jeres kunder. 

 

Alt foregår i tæt samarbejde med afdelingslederen. 

 

En udførlig rapport med mine observationer, hvilke områder jeg mener,  I med fordel kan optimere på samt forslag til, hvordan I kommer i mål.

"De 10% ekstra" flytter kundeoplevelsen fra "good" til "great" 

Aftal en halv- eller helårlig opfølgning, som sikrer, at I holder kursen. Eller aftal et løbende (månedligt) temperaturtjek.

Hver 3. kunde overvejer at skifte til en anden virksomhed efter bare EN ENKELT oplevelse af dårlig service. 

I forbindelse med et køb, er kundeservicen vigtigere end prisen for 64% af kunderne.

Processer - det får I: 


 - gennemgang af den/de proces(ser), I ønsker designet, beskrevet eller optimeret. 

 - interview af medarbejderne som skal anvende processen 

 - interview af evt. andre interessenter

 - beskrivelse af den nye/optimerede proces (evt. undervisning i processen)